BRAS - drevoobrábacie stroje a zariadenia

Project 385

 

masterowood_P_385.jpg

Projekt 385 je 5-osé obrábacie centrum pre pokročilých výrobca nábytku pre opracovanie všetkých druhov panelov a masívneho dreva. V ponuke je v 2 dĺžkových verziách s pracovnou oblasťou 3220 a 5170 mm a maximálna konfiguratelností nástrojových zásobníkov pre najvyššiu výkonnosť pri každom druhu opracovania. Toto CNC sa vyznačuje vysokým výkonom, flexibilitou a modularitou. Zákazník si môže vybrať zo 7 sád konfigurácií. Project 385 je určený najmä na výrobu nábytku, okenných krídel a rámov, okien, dverí a schodov.

Project 385 je obrábacím centrom s tzv. Mostnej konštrukcie. Hlavnou prednosťou tejto konštrukcie je vyššia presnosť a vyššia kvalita obrábanie. Všetky posuny sú s lineárnym vedením s predinštalovanými lineárnymi ložiskami s dvojitým tesnením zamedzujúcim prachovému znečistenia vnútra ložísk. Tento systém zaručuje neobmedzenú a trvalú životnosť bez nutnosti údržby. Pracovný stôl je rozdelený v dvoch zónach A a B, zatiaľ čo stroj pracuje v jednej zóne môže obsluha nakladať kus v pásme druhej zóny. Pracovná oblasť tohto stroja je 3220 mm alebo 5170 mm v osi X, 1500 mm v osi Y a 200 mm v osi Z. Vŕtacie hlava tohto stroja je vybavená 16 kW elektrovretená a zásobníkom nástrojov, kde si zákazník môže zvoliť až 32 vŕtacích vretien. Ďalej je stroj vybavený pílovým kotúčom s priemerom 125 mm. Maximálna rýchlosť počas opracovania v osiach X a Y je 40 m / min. a 25 m / min. v osi Z.

Posuv v osi X
Zaručuje vysokú precíznosť posuvov na X osi. Typ mostovej konštrukcie sa pohybuje pomocou dvoch „ozubnica – pastorok“ systémov. Kaţdý systém je napojený na jeden motor ( portálová os ). Ozubnica so základom a zubami sú vyrobené z tvrdenej a kalenej ocele. Dva pastorky s ozubením sú kalené a integrované do dvoch epicycloidal redukčných prevodoviek s vysokou presnosťou.
Pastorky sú neustále premazávané a aplikujú lubrigačný film na zuby ozubnice pre zaručenie dlhodobej ţivotnosti a presnosti.

Posuv v osi Y
Pohyb v osi Y je vykonávaný pomocou ozubnice a pastorka. Ozubnica so základom a zubami sú vyrobené z tvrdenej a kalenej ocele. Pastorok s ozubením je kalený a integrovaný do epicycloidal redukčnej prevodovky s vysokou presnosťou. Pastorky sú neustále premazávané a aplikujú lubrigačný film na zuby ozubnice pre zaručenie dlhodobej ţivotnosti a presnosti.

Posuv v osi Z
Pohyb v osi Z s vysokou presnosťou na predpätej vodiacej skrutke. Predpätie zaručuje úplnú absenciu vôle pre vysokú presnosť polohovania. NC kontrola akcelerácie spolu s vysokou tuhosťou konštrukcie umoţňujú rýchly zdvih bez vibrácií.

 

CNC obrábacie centrum Project 385/385 L


pracovné pole v osi X/Y

3220-5170/1500 mm

max. hrúbka obrobku

200 mm

max. rýchlosť v osi X,Y,Z

40/40/25 m/min

Počet vretien

až 32

Otáčky vretena

1.000/24.000 ot./min

Motor vretena

16 kW

 

VIDEO