BRAS - drevoobrábacie stroje a zariadenia

Cit

 

Talianska spoločnosť CIT Metalmeccanica sa zaoberá návrhom a výrobou rôznych typov manipulačných zariadení aj podľa špecifických požiadaviek atypických priestorov s požiadavkou na bezpečný presun obrábaných dielcov. Tieto zariadenia sa vyznačujú vysokým štandardom kvality v priebehu celého výrobného procesu od návrhu až po výrobu a montáž so samotným praktickým testovaním ponúka svojím zákazníkom širokú škálu produktov od tých technologicky
najjednoduchších prevedení v podobe manipulačných mechanických klieštin, až po manipulačné automaty s vysokým pracovným výkonom a motorizovaným pohybom využívané pri automatických výrobných linkách či ako ideálny doplnok obsluhy pri nárezovom centre s predným nakladaním panelov.

Bližšie informácie ohľadom týchto strojov nájdete v sekcii :