Skoč na obsah Skoč na menu


BRAS - drevoobrábacie stroje a zariadenia

Software

 

CAD/CAM systémové riešenie je používané výrobcami navrhujúcimi a vyrábajúcimi nábytok napríklad pre domácnosti, kancelárie , školy a nemocnice. Našimi zákazníkmi sú ako stolárske dielne zamestnávajúce 1 až 2 zamestnancov, alebo firmy s 20 – 30 zamestnancami, až po medzinárodné spoločnosti s mnohomiliónovými obratmi. Systémové riešenia sú ušité presne na mieru, uspokojujú požiadavky trhu, sú dostatočne overené v praxi a celosvetovo rozšírené.

CAD/CAM systém zastrešuje všetky fázy v procese vývoja a výroby v nábytkárskom priemysle. Unikátny spôsob integrácie jednotlivých produktov produktového portfólia umožňuje navrhnúť to správne softwarové riešenie pre klientov spĺňajúce ich individuálne požiadavky.

 

logo corpus

Corpus je CAD / CAM program pre tvorbu, prezentáciu a podporu pri výrobe nábytku. Obsahuje nástroje, ktoré efektívne pomáhajú pri:
• návrhu a modelovanie nábytku
• zadanie a kontrole hrán
• tvorbe akejkoľvek technickej dokumentácie súvisiacej s výrobou nábytku
• tvorbe prezentačných materiálov
• vytváranie ponúk a kalkuláciu nákladov
• technickom spracovaní detailov, ako sú vŕtanie a presné nárezové plány.


Program obsahuje podporu obrábanie na CNC strojoch, nesting a ďalšie výrobné funkcie. Jedná sa o profesionálny systém, ktorý výrobcom nábytku ponúka podporu vo všetkých fázach výroby. Osobitná pozornosť je venovaná prispôsobenie sa špecifickým požiadavkám výrobcov nábytku, v dôsledku širokej a rozmanitej zákazníckej základne. Použitie programu je prakticky bez obmedzenia. Je používaný v cca 5 000+ firmách, od malých remeselníkov, stolárskych dielní až po veľké výrobcu nábytku. Veľkí výrobcovia nábytku celkom iste ocenia verziu Corpus NET, ktorá umožňuje využitie vlastných databáz nábytku, ochranu databázy kódovaním a on-line koordináciu objednávok nábytku s vlastnými predajňami. Corpus je rýchly a jednoducho použiteľný nástroj pre interiérový 3D dizajn nábytku. Skracuje čas potrebný pre návrh nábytku z niekoľkých dní na minúty. Tým umožňuje venovať väčšiu pozornosť detailom na každom kuse nábytku. 3D vizualizácia verne zobrazuje navrhnutý nábytok, vrátane jeho on-line 3D prezentácie zákazníkom prostredníctvom internetu.

 

Alphacam

Všetky Alphacam moduly sú vytvorené na rovnakom základe. Tento základ zahrňuje bežné CAD funkcionality a nástroje ako napríklad kreslenie čiar, kruhov, oblúkov, pravouholníkov, použitie módu uchopenia ortho, definovanie užívateľských vrstiev a APS vrstiev. Automatické uchopenie a APS vytváranie geometrických tvarov ako mnohouholníkov a elipsy. Užívateľ taktiež môže využiť vytváranie lomených čiar a import DXF a DWG súboru. Editačné funkcie ponúkajú možnosti úprava naspäť, zmena štartovacieho bodu, presun, kopírovanie, rotácia a zrkadlenie, zmena mierky telesa, natiahnutie, skosenie, rozdelenie obrazcov, odstrihnutie, spojenie, predĺženie, zrazenie hrany, zaoblenie rohu. Môžeme ľubovoľne prepínať medzi módom geometrie a konštrukcie a späť.

Doplnkové produkty – Alphaedit, Alphacam editor, Alphacad.

Alphaedit je aplikácia vytvorená špeciálne pre NC programátorov. Táto aplikácia je zakomponovaná do každého Alphacam modulu. Táto aplikácia môže byť použitá pre tlač obrábacích postupov pre obsluhu strojov obsahujúcich zoznam oprerácií, nástrojov a výrobné časy.

Alphacam editor (predtým Alphacam View+) táto aplikácia bola špeciálne vytvorená pre náhľad obrábacieho postupu a tým umožniť kontrolu generovaného NC súboru. Tento program umožňuje vytvoriť simuláciu obrábacích súčastí a editáciu existujúcich Alphacam programov, ako napríklad dráhy nástrojov, čísla nástrojov, rezné podmienky bez nutnosti týmito minoritnými úpravami zdržovať techniky vytvárajúce celú technológiu obrábania ako celok.

Alphacad ponúka operácie vytvárania 2D a 3D geometrických prvkov.

 

Cabinet Vision

Cabinet Vision je považovaný za najlepší systém pre oblasť drevoobrábania už od roku 1983. Produkt 'Solid' je široko uznávané technologické vylepšenie výrobného procesu. Táto aplikácia využíva možnosti objemového modelovania pre vytváranie skutočnej trojrozmernej prezentácie konečného produktu vo vašom počítači pre okamžitú prezentáciu koncovým zákazníkom a rovnako tak poskytuje nevyhnutné informácie pre riadenie výroby v dielenskom prostredí.
Systém Cabinet Vision umožňuje vytvárať komplexné, zložité projekty s využitím jednoduchých nástrojov pre ovládanie systému.

  • Zarovnávanie podľa textúry dreva*
  • Zjednodušené pracovné prostredie“Koncový panel” konfigurácia boku skrinky Zostavy ríms Výrazné vylepšenia v sprievodcovi tvorby pracovných dosiek **
  • Dvanásť nových možností zobrazenia pre Photovision ***
  • Nové možnosti pri tvorbe miestností a stien Mazanie násobných miestností a výkresových zostav Výrazné vylepšenia v práci v 2D CAD

    * Iba v module Solid Ultimate Systems s optimalizáciou (je možné dokúpiť ako doplnok pre moduly Solid Standard alebo Solid Advanced).

    **  Iba pre modul Solid Ultimate Systems (je možné dokúpiť ako doplnok pre modul Solid Advanced)

    *** Iba v spojení s PhotoVision 32

 

Optimik®

Optimik je určený pre zákazníkov, ktorí potrebujú nastrihať alebo rozrezať drevotrieskové dosky, eurohranoly, oceľové plechy, hliníkové profily, polykarbonátové dosky, tabule skla alebo iné plošné a dĺžkové materiály. Pomocou programu Optimik môžete ušetriť veľké množstvo času a peňazí. Vďaka schopnosti rýchleho výpočtu nárezových plánov a využívaniu odrezkov z predošlých zákaziek vám pomôže efektívnejšie využívať váš čas i prostriedky. Optimik obsahuje hneď niekoľko základných modulov, ktoré boli vytvorené pre čo najjednoduchšie ovládanie a vašu maximálnu spokojnosť.

Program ponúka skladovú evidenciu, tvorbu faktúr, ponukových listov, príjemiek a výdajok, evidenciu obchodných partnerov, zákaziek a výrobkov, užívateľskú editáciu tlačových zostáv s možnosťou tlače čiarových kódov, importy a exporty údajov, možnosť viac užívateľského prístupu, atď. Optimik umožňuje import dát z grafického software na návrh interierov.

 

 

V prípade špeciálneho dopytu pre software na obrábanie kovu a kameňa, alebo nástrojáreň sme schopní flexibilne splniť všetky vaše požiadavky.