BRAS - drevoobrábacie stroje a zariadenia

Alphacam

Všetky Alphacam moduly sú vytvorené na rovnakom základe. Tento základ zahrňuje bežné CAD funkcionality a nástroje ako napríklad kreslenie čiar, kruhov, oblúkov, pravouholníkov, použitie módu uchopenia ortho, definovanie užívateľských vrstiev a APS vrstiev. Automatické uchopenie a APS vytváranie geometrických tvarov ako mnohouholníkov a elipsy. Užívateľ taktiež môže využiť vytváranie lomených čiar a import DXF a DWG súboru. Editačné funkcie ponúkajú možnosti úprava naspäť, zmena štartovacieho bodu, presun, kopírovanie, rotácia a zrkadlenie, zmena mierky telesa, natiahnutie, skosenie, rozdelenie obrazcov, odstrihnutie, spojenie, predĺženie, zrazenie hrany, zaoblenie rohu. Môžeme ľubovoľne prepínať medzi módom geometrie a konštrukcie a späť.

Doplnkové produkty – Alphaedit, Alphacam editor, Alphacad.

Alphaedit je aplikácia vytvorená špeciálne pre NC programátorov. Táto aplikácia je zakomponovaná do každého Alphacam modulu. Táto aplikácia môže byť použitá pre tlač obrábacích postupov pre obsluhu strojov obsahujúcich zoznam oprerácií, nástrojov a výrobné časy.

Alphacam editor (predtým Alphacam View+) táto aplikácia bola špeciálne vytvorená pre náhľad obrábacieho postupu a tým umožniť kontrolu generovaného NC súboru. Tento program umožňuje vytvoriť simuláciu obrábacích súčastí a editáciu existujúcich Alphacam programov, ako napríklad dráhy nástrojov, čísla nástrojov, rezné podmienky bez nutnosti týmito minoritnými úpravami zdržovať techniky vytvárajúce celú technológiu obrábania ako celok.

Alphacad ponúka operácie vytvárania 2D a 3D geometrických prvkov.