BRAS - drevoobrábacie stroje a zariadenia

CNC vŕtacie cenrtá

 

 

Produktový katalóg CNC vŕtacích centier Point 2, K2 920, K2 2.0, Blitz 2.0 a Point Acoustic a Grooving.

 

CNC_vrtaci_centra_2020.PDF