BRAS - drevoobrábacie stroje a zariadenia

AZ3 HTE2

 

Model Anest Iwata - Air Gunsa s homogénnou a jemnou atomizáciou dosiahnutou technologickým vývojom trysiek a difúzora, systémom HTE „High Transfer Efficiency“, ktorý dosahuje prašnosť na úrovni iba 10 %, širokou škálou rozmerov trysiek z nej vytvárajú ideálneho pomocníka na práce v menších objemoch.

P.A.S. - pressure asisted system - model s gravitačnou nádobou s asistovaným tlakom. (obr. č. 2)

AZ3.jpgBez_nazvu.jpg

Technické údaje AZ3 HTE2
Priemer trysky (mm) 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,5 2,8 3,0 3,5
Pracovný tlak (bar) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Spotreba materiálu (ml/min) 80 140 160 250 300 450 540 560 600
Spotreba vzduchu (Nl/min) 200 200 200 215 215 280 300 300 300
Šírka clony 180 240 260 300 340

360

380 400 420