BRAS - drevoobrábacie stroje a zariadenia

Nárezové centrum KR SPIN 46

 

KR SPIN 46 je nová horizontálny trámcová píla pre rezanie panelov tak, aby uspokojila ako sériovú výrobu, tak i jednorazovú výrobu. Vďaka inovatívnemu a patentovanému systému ROTOMATIC, ktorý automaticky presunie pruh z prvého pozdĺžneho rezu na priečny rez a tak produktivita a presnosť hotového obrobku nezávisí od operátora. Jedinou úlohou obsluhy je vykladať hotové obrobky zo stroja.
KR SPIN 46 s reznou líniou 4600 mm a hĺbkou 4100 mm sa vyznačuje vysokou výkonnosťou a spoľahlivosťou. V tomto type stroja je použitá technológia zahŕňajúci lineárne vedenia a riadené osi. Cieľom týchto inovatívnych technických riešení je dosiahnutie vysokého výkonu a zároveň maximálnu presnosť, a to bez ohľadu na osobitnú vlastnosti nového KR SPIN 46, ako je ergonómia, malé rozmery stroja a veľká jednoduchosť použitia. Základňa celého stroja sa skladá z dvoch elementov a to z hlavnej a sekundárnej základne, ktoré sú medzi sebou prepojené. Táto mostová konštrukcia je schopná vytvárať protipůsobící silu proti silám vytváraným prítlačným trámcom a hmotnosťou stohu rezaného materiálu s výškou do 72 mm. Hlavná základňa tiež slúži ako podpera pre pílový vozík a tým eliminuje možnosť prípadných vibrácií, čo pozitívne prispieva na výslednú kvalitu rezu.
Pohyb pílového pásu je dosiahnutý prevodom s ozubeným a pastorkovým systémom, ktorý zaručuje nižší hluk rezacieho cyklu, výrazne znižuje vibrácie a umožňuje postup vždy plynulo a konštantne s nastaviteľnou rýchlosťou až 50 m / min. Umiestnenie posunovače prebieha vždy pod priamym dohľadom riadiacej jednotky stroja, ktorá pre zistenie polohy používa magnetický čítacie systém.
Stroj je štandardne vybavený 8 klieštinami s pneumatickým nastavením optimálneho prítlaku na základe druhu rezaného materiálu. Štyri z týchto ôsmich klieštin sú súčasťou vyššie spomínaného systému ROTOMATIC. Tento systém otočenie a presunutie dielce na ľavú stranu stroja funguje pri poreze tabúľ o maximálnej šírke 3200 mm (minimálna šírka je 600 mm). Maximálna veľkosť pozdĺžneho prúžku tabuľa, ktorý sa má otáčať je 1300 mm (minimálna veľkosť pozdĺžneho prúžku pre otáčania je 70 mm).
Stroj je tiež vybavený špeciálnym programom pre soft-formingové a post-formingové rezy s maximálnym nastavením presahu predrezového kotúče na 45 mm. Ďalej je možné na KR SPIN 46 vykonávať aj drážkovanie a vnútorné rezy.
Celé nárezové centrum je počítačovo riadené a ovládané prostredníctvom 15'' farebnej dotykovej obrazovky pre úplné automatické programovanie nárezových plánov s optimalizovaním pohybu príslušných osí (prítlačný trámec, pílová jednotka, bočné zarovnávač). Zároveň na základe výšky rezaného materiálu optimalizuje presah pílového kotúča pre dosiahnutie ideálneho rezného uhla a tým aj najvyššej kvality rezné hrany.
Na želanie môže byť stroj vybavený dvoma čelnými zdvíhacími stolmi so synchronizovaným zdvíhaním a s bočným ručným nastavením, poháňanými lineárnymi motormi, ktoré umožňujú nakladanie a následné vykladanie panelových stohov.

Video